Учнівське самоврядування

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України «Про професійно-технічну освіту») є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством.

Президент парламентуПастернак Лілія (гр. 202)
Заступник президента –  Лозинський Іван (гр. 208)

Центри:

“Порядок і дисципліна” – Попик Павло (гр. 402)
“Милосердя” –  Ладанай Вікторія (гр. 307)
“Спортсмен” – Ханас Мар’ян (гр. 203)
“Правознавець” – Яременко Павло (гр. 201)

 Щомісяця проводяться засідання учнівського самоврядування, на яких заслуховуються питання дисципліни, відвідування учнями занять, пропуски уроків учнями без поважних причин.