Оператор, обліковець

Оператор, обліковець

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення

Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення – сучасна потрібна професія, яка знайомить вас з світом інформаційних технологій. Учні, що навчаються на даній професії отримують знання та вдосконалюють вміння при оформленні текстових документів, роботі з електронними таблицями, проектуванні, заповненні та обслуговуванні баз даних, створенням презентацій, обробкою графічної інформації, а також додатково отримують знання з налагодженням апаратної частини ПК, отримують базові знання з мережених технологій, поліграфічних технологій та основ веб-дизайну.

Поряд з іншими професіями системи профтехосвіти, професію Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення вирізняють комфортні умови праці: оператори працюють в офісних приміщеннях. Проте потрібно пам’ятати про те що робота з екраном монітора вимагає дотримання гігієни праці, щоб уникнути професійних захворювань.

Випускники можуть працювати на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких:
 • супроводжується виконанням технологічних операцій з обробки інформації та програмного забезпечення;
 • обслуговуванням інформаційних систем;
 • пов’язана з розробкою, розміщенням і супроводом Веб-сайтів та пошуком інформації в інформаційних мережах;
 • орієнтована на супроводження та захист інформаційно-комунікаційних комплексів.

Навчання на нашій професії, це хороша база для подальшого навчання за спеціальністю: розробка програмного забезпечення, комп’ютерна інженерія, автоматизовані системи управління, до друкарська обробка інформації.

Обліковець з реєстрації бухгалтерських даних

Професія обліковця передбачає володіння комп’ютером на належному рівні, для ефективної роботи в спеціалізованих пакетах автоматизації обліку.
Обліковці з реєстрації бухгалтерських даних – це професіонали, без яких в сучасних умовах не може функціонувати жоден фінансовий організм.
Професія обліковець з реєстрації бухгалтерських даних складна, відповідальна і престижна.

Обліковець повинен знати:
 • нормативні, методичні та інші інструктивні матеріали з організації та ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності;
 • основи облікової політики, систему регістрів бухгалтерського обліку, порядок і способи реєстрації інформації, правила документообороту і технологію оброблення облікової інформації на підприємстві;
 • систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності та контролю.
Завдання та обов’язки обліковця:
 • Перевіряє одержані первинні документи за формою та змістом;
 • Систематизує одержані первинні документи, переносить інформацію, відображену в цих документах, у потрібному аналітичному розрізі у відомості (допоміжні відомості, аркуші-розшифровки), виводить підсумки цифрової інформації у цих документах за її видами, напрямами та періодами.
 • Готує проміжні розрахунки, необхідні для здійснення обліку господарських операцій, та подає їх до розгляду.
 • Готує дані та форми документів для розрахункових операцій.
 • Вносить записи в журнали обліку бланків суворої звітності, цінних паперів тощо.
 • Здійснює реєстрацію документів бухгалтерського обліку, які надходять до підрозділу (відділу, управління).
 • Комплектує в хронологічному порядку документи після їх оброблення, нумерує аркуші, складає внутрішній опис документів, засвідчувальний напис справи, підшиває або оправляє, оформлює обкладинку (титульний лист).
 • Передає на зберігання або веде формування, систематизацію та зберігання справ у структурному підрозділі.