Учнівське самоврядування

Одним із основних завдань органів управління системою професійно-технічної освіти (Закону України «Про професійно-технічну освіту») є сприяння розвитку самоврядування у навчальних закладах, активізація молодіжного руху за здоровий спосіб життя та поширення кращого досвіду з профілактики запобігання негативним проявам серед дітей і молоді.

Актуальність учнівського самоврядування зумовлена необхідністю виховання особистості, яка володіє не тільки певною сумою знань, умінь та навичок, але й має здатність активно включатися у демократичні процеси, що відбуваються в нашій країні.

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки, формує у них почуття керівника спочатку у групі, а потім в училищі, місті, державі.

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів.

Рада керується у своїй діяльності Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, Законом України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», чинним законодавством.

Президент парламенту: Митофір Дмитро (гр. 402)
Заступники президента: Лозинський Іван (гр. 208)

Центри:

“Порядок і дисципліна”:  Попик Павло (гр. 402)
“Милосердя”:  Ладанай Вікторія (гр. 307)
“Спортсмен”:  Ханас Мар’ян (гр. 203)
“Правознавець”:  Яременко Павло (гр. 201)

Згідно плану роботи учнівського самоврядування за вересень – грудень 2018-2019 навчального року учнівським парламентом проведено ряд заходів, а саме: свято 1-шого вересня, День знайомств, рейди-перевірки стану проживання учнів у гуртожитку, День вчителя, День студента, засідання стипендіальної комісії, благодійна діяльність, День пам’яті жертв голодомору. Щомісяця проводяться засідання учнівського самоврядування, на яких заслуховуються питання дисципліни, відвідування учнями занять, пропуски уроків учнями без поважних причин.